Angielski dla początkujących: najważniejsze rzeczy do zapamiętania

Język angielski jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najważniejszych języków na świecie. Znajomość tego języka może być bardzo przydatna w wielu różnych sytuacjach – na przykład podczas podróży, na studiach lub w pracy. Angielski jest też językiem, w którym zostało napisane wiele ważnych dzieł literackich, a także językiem, w którym mówi się o najnowszych osiągnięciach nauki i technologii.

Jednak dla wielu osób uczenie się języka angielskiego może być trudne. Głównymi trudnościami, z jakimi zazwyczaj zmagają się początkujący uczniowie, są: trudności z opanowaniem podstaw gramatyki, problem z wymową niektórych dźwięków, brak motywacji lub brak odpowiednich metod nauki. Niemniej jednak, z odpowiednim nastawieniem i ciężką pracą, każdy może nauczyć się języka angielskiego i osiągnąć swoje cele.

Podstawowe zasady gramatyki:

Czasy czasowników: język angielski ma kilka różnych czasów, takich jak Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Past Continuous, Future Simple i Future Continuous. Każdy z tych czasów ma swój własne zastosowania i trzeba je opanować, aby poprawnie stosować czasowniki w zdaniach.

Rzeczowniki liczby pojedynczej i mnogiej: w języku angielskim rzeczowniki mogą być w liczbie pojedynczej (np. „cat” – kot) lub mnogiej (np. „cats” – koty). Zasady tworzenia mnogich rzeczowników są dość skomplikowane i nie zawsze zgodne z zasadami języka polskiego, więc trzeba się ich dobrze nauczyć.

Zgodność podmiotu z czasownikiem: w języku angielskim niektóre czasowniki są używane tylko w pojedynczej formie (np. „I am” – jestem), a inne tylko w mnogiej formie (np. „we are” – jesteśmy). Trzeba pamiętać o tym, aby dobierać odpowiednią formę czasownika do podmiotu zdania.

Oprócz tych trzech podstawowych zasad, istnieją również inne ważne zasady gramatyki, takie jak formy bezosobowe, zdania pytające, zdania przeczące i wiele innych. Aby opanować gramatykę języka angielskiego, trzeba poświęcić trochę czasu i wysiłku, ale jest to niezbędne, aby móc poprawnie mówić i pisać po angielsku (sprawdź nasz kurs gramatyki angielskiej skróconej do minimum, TUTAJ).

Często używane słownictwo:

Pozdrowienia: niektóre popularne pozdrowienia w języku angielskim to „hello” (cześć), „hi” (cześć), „good morning” (dzień dobry), „good afternoon” (dzień dobry po południu) i „good evening” (dobry wieczór).

Liczby: niektóre podstawowe liczby w języku angielskim to „one” (jeden), „two” (dwa), „three” (trzy), „four” (cztery), „five” (pięć), „six” (sześć), „seven” (siedem), „eight” (osiem), „nine” (dziewięć) i „ten” (dziesięć).

Kolory: niektóre popularne kolory w języku angielskim to „red” (czerwony), „orange” (pomarańczowy), „yellow” (żółty), „green” (zielony), „blue” (niebieski), „purple” (fioletowy), „pink” (różowy) i „black” (czarny).

Popularne zwroty: niektóre popularne zwroty w języku angielskim to „please” (proszę), „thank you” (dziękuję), „excuse me” (przepraszam), „I’m sorry” (przepraszam), „yes” (tak) i „no” (nie).

Oprócz tych słów i zwrotów, istnieje oczywiście wiele innych słów i zwrotów, które warto znać, jeśli chce się mówić i rozumieć język angielski. Im więcej słów znasz, tym łatwiej będzie Ci porozumiewać się z innymi osobami po angielsku. Jeśli chcesz poznać 1000 najczęściej używanych słówek, kliknij TUTAJ.

Wskazówki dotyczące wymowy:

Akcentowanie słów: najważniejsze dla początkujących uczniów jest zrozumienie zasad akcentowania słów. W niektórych słowach nacisk jest kładziony na pierwszą sylabę (np. „table” – stół), a w innych na ostatnią (np. „banana” – banan). Trzeba poćwiczyć wymowę, aby poprawnie akcentować słowa.

Dźwięki samogłosek: język angielski ma kilka różnych dźwięków samogłosek, które mogą być trudne dla początkujących uczniów. Ćwiczenie wymowy samogłosek może pomóc w opanowaniu prawidłowej wymowy.

Chcesz szybko zacząć rozumieć 50% angielskiego?

Oto 100 najczęściej używanych angielskich słów, które odpowiadają za połowę codziennej komunikacji po angielsku...

Pobierz naszego bezpłatnego ebooka zawierającego listę tych 100 słów i od razu zrozum połowę komunikacji. Do każdego słowa otrzymasz od jednego do trzech najczęściej używanych znaczeń po polsku. Listę możesz wydrukować lub używać na komputerze, tablecie czy komórce.

Aby pobrać ebooka, kliknij tutaj.

Dźwięki spółgłosek: podobnie jak samogłoski, język angielski ma kilka różnych dźwięków spółgłosek, które mogą być trudne dla początkujących uczniów. Na przykład, słowa „bat” (kij) i „pat” (poklepać) różnią się tylko dźwiękiem spółgłoski „b” i „p”. Ćwiczenie wymowy spółgłosek może pomóc w opanowaniu prawidłowej wymowy.

Intonacja: intonacja to sposób, w jaki mówi się słowa, a w szczególności sposób, w jaki zmienia się głośność i wysokość głosu. W języku angielskim intonacja ma duże znaczenie, ponieważ może zmienić znaczenie całego zdania. Na przykład, zdanie „I’m hungry” (jestem głodny) może zostać zinterpretowane jako pytanie, jeśli zostanie wypowiedziane z odpowiednią intonacją. Ćwiczenie intonacji może pomóc w poprawnym rozumieniu i mówieniu po angielsku.

Oprócz tych wskazówek, istnieją również inne aspekty wymowy, takie jak szybkość mówienia, akcent regionalny i inne, które warto poznać i ćwiczyć, aby poprawić swoją wymowę.

Wskazówki dotyczące rozszerzania słownictwa:

Czytanie: czytanie książek, gazet lub innych tekstów w języku angielskim to świetny sposób na rozszerzenie swojego słownictwa. Im więcej czytasz, tym więcej nowych słów i zwrotów zapamiętujesz. Możesz też zapisywać nieznane słowa i sprawdzać ich znaczenie w słowniku, aby je zapamiętać.

Oglądanie filmów i seriali w języku angielskim: oglądanie filmów i seriali w oryginalnym języku angielskim z napisami lub lektorem to kolejny dobry sposób na rozszerzenie słownictwa. Podczas oglądania możesz zapisywać nowe słowa i zwroty, a następnie sprawdzić ich znaczenie w słowniku.

Korzystanie z słownika i synonimów: korzystanie ze słownika to oczywisty sposób na rozszerzenie swojego słownictwa. Możesz też poszukać synonimów do słów, które już znasz, aby rozszerzyć swoje zasoby leksykalne.

Uczestnictwo w rozmowach: uczestniczenie w rozmowach z native speakerami lub innymi osobami mówiącymi po angielsku to świetny sposób na rozszerzenie swojego słownictwa. Podczas rozmów możesz poznawać nowe słowa i zwroty, a także dowiadywać się o ich znaczeniu i zastosowaniu.

Oprócz tych wskazówek, warto też korzystać z różnych aplikacji i gier językowych, które mogą pomóc w rozszerzeniu słownictwa. Ważne jest, aby systematycznie i cierpliwie pracować nad rozszerzaniem swojego słownictwa, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Wskazówki dotyczące ćwiczenia słuchania i mówienia:

Słuchanie podcastów i muzyki: słuchanie podcastów i muzyki w języku angielskim to dobry sposób na ćwiczenie słuchania i rozumienia tego języka. Podczas słuchania możesz też zapisywać nowe słowa i zwroty, a następnie sprawdzić ich znaczenie w słowniku lub zapytać native speakerów o ich znaczenie.

Rozmowy z native speakerami lub innymi uczącymi się: rozmawianie z native speakerami lub innymi osobami uczącymi się języka angielskiego to świetny sposób na ćwiczenie mówienia i rozumienia języka. Możesz zadawać pytania, odpowiadać na pytania i po prostu rozmawiać o różnych tematach, aby poprawić swoje umiejętności językowe.

Korzystanie z aplikacji lub gier językowych: istnieje wiele aplikacji lub gier językowych, które mogą pomóc w ćwiczeniu słuchania i mówienia po angielsku. Możesz na przykład korzystać z aplikacji do nauki języków, aby słuchać i mówić po angielsku w różnych sytuacjach lub grać w gry językowe, aby poprawić swoje umiejętności słuchania i mówienia.

Oprócz tych wskazówek, warto też szukać okazji do rozmawiania po angielsku w codziennych sytuacjach, takich jak w sklepie czy na ulicy. Ważne jest, aby systematycznie i cierpliwie ćwiczyć słuchanie i mówienie po angielsku, aby osiągnąć lepsze rezultaty. Możesz też szukać możliwości uczestniczenia w lekcjach lub grupach dyskusyjnych po angielsku, aby ćwiczyć swoje umiejętności słuchania i mówienia w różnych sytuacjach. Pamiętaj też, że każdy ma swoje własne tempo nauki i nie ma sensu się porównywać do innych – ważne jest, aby skupić się na swoim własnym postępie i cieszyć się każdym małym sukcesem.

Wskazówki dotyczące poprawy umiejętności czytania i pisania:

Czytanie książek i artykułów po angielsku: czytanie książek i artykułów po angielsku to świetny sposób na poprawę umiejętności czytania i rozumienia tego języka. Możesz szukać książek i artykułów na poziomie odpowiednim dla swoich umiejętności i stopniowo zwiększać trudność tekstów, aby rozwijać swoje umiejętności.

Ćwiczenia pisania: pisanie po angielsku to dobry sposób na poprawę swoich umiejętności językowych. Możesz zacząć od prostych zadań, takich jak opisywanie obrazków lub odpowiadanie na pytania, a następnie stopniowo zwiększać trudność zadań. Możesz też spróbować pisać krótkie eseje lub inne teksty, aby rozwijać swoje umiejętności pisania.

Korzystanie z aplikacji lub gier językowych: podobnie jak w przypadku słuchania i mówienia, istnieją aplikacje lub gry językowe, które mogą pomóc w ćwiczeniu czytania i pisania po angielsku. Możesz na przykład korzystać z aplikacji do nauki języków, aby czytać i pisać po angielsku w różnych sytuacjach lub grać w gry językowe, aby poprawić swoje umiejętności czytania i pisania.

Oprócz tych wskazówek, warto też szukać okazji do czytania i pisania po angielsku w codziennych sytuacjach, takich jak odpowiadanie na e-maile czy pisanie notatek. Ważne jest, aby systematycznie i cierpliwie ćwiczyć czytanie i pisanie po angielsku, aby osiągnąć lepsze rezultaty.

Wskazówki dotyczące zachowania motywacji i postępów:

Ustalanie celów: ustalanie celów jest ważne, aby mieć jasny punkt odniesienia i cele do osiągnięcia podczas nauki języka angielskiego. Możesz ustalić długoterminowy cel, taki jak zdanie egzaminu lub przeniesienie się do kraju, w którym mówi się po angielsku, oraz krótkoterminowe cele, takie jak opanowanie nowego słownictwa lub poprawne używanie czasów gramatycznych. Ustalanie celów pomoże Ci utrzymać motywację i zachęci Cię do dalszej nauki.

Znalezienie partnera do nauki lub dołączenie do grupy studenckiej: znalezienie partnera do nauki lub dołączenie do grupy studenckiej to dobry sposób na utrzymanie motywacji i zachęcenie do dalszej nauki. Możesz się wymieniać z partnerami uwagami i wskazówkami lub brać udział w dyskusjach z innymi studentami, aby rozwijać swoje umiejętności.

Śledzenie postępów: śledzenie postępów to ważny sposób na utrzymanie motywacji podczas nauki języka angielskiego. Możesz np. prowadzić dziennik nauki, w którym będziesz zapisywać nowe słowa i zwroty oraz odnotowywać swoje osiągnięcia i postępy. Możesz też korzystać z różnych aplikacji lub gier językowych, aby sprawdzić swoje umiejętności i monitorować swoje postępy.

Korzystanie z różnych metod nauki: korzystanie z różnych metod nauki, takich jak czytanie, słuchanie, mówienie i pisanie, pomoże Ci zachować motywację i uniknąć monotonii podczas nauki języka angielskiego. Możesz też korzystać z różnych materiałów edukacyjnych, takich jak książki, podcasty, filmy czy gry językowe, aby urozmaicić swoją naukę i zwiększyć swoją motywację.

Cieszenie się małymi sukcesami: cieszenie się małymi sukcesami podczas nauki języka angielskiego to ważny sposób na utrzymanie motywacji. Ważne jest, aby nie oczekiwać od siebie zbyt wiele na początku i cieszyć się każdym małym sukcesem, takim jak poprawne użycie nowego słowa lub zdaniem. Każdy ma swoje własne tempo nauki i nie ma sensu się porównywać do innych – ważne jest, aby skupić się na swoim własnym postępie i cieszyć się każdym małym osiągnięciem.

Pamiętaj też, że nauka języka angielskiego to długotrwały proces i ważne jest, aby zachować cierpliwość i pamiętać, że każdy ma swoje własne tempo nauki. Ważne jest, aby nie poddawać się zbyt szybko i cieszyć się każdym małym sukcesem, aby zachować motywację i zachęcić do dalszej nauki.

Podsumowując, nauka języka angielskiego dla początkujących może wydawać się trudna i przytłaczająca, ale z odpowiednimi wskazówkami i radami jest to osiągalne. Oto kilka kluczowych wskazówek i rad dla początkujących uczących się języka angielskiego:

  • Ustalanie celów: ustalanie celów jest ważne, aby mieć jasny punkt odniesienia i cele do osiągnięcia podczas nauki języka angielskiego. Możesz ustalić długoterminowy cel, taki jak zdanie egzaminu lub przeniesienie się do kraju, w którym mówi się po angielsku, oraz krótkoterminowe cele, takie jak opanowanie nowego słownictwa lub poprawne używanie czasów gramatycznych.
  • Ćwiczenie różnych umiejętności: ważne jest, aby ćwiczyć różne umiejętności, takie jak słuchanie, mówienie, czytanie i pisanie, aby rozwijać swoje umiejętności językowe. Możesz korzystać z różnych materiałów edukacyjnych, takich jak książki, podcasty, filmy czy gry językowe, aby urozmaicić swoją naukę.
  • Korzystanie z różnych metod nauki: korzystanie z różnych metod nauki, pomoże Ci uniknąć monotonii podczas nauki języka angielskiego. Możesz też korzystać z różnych materiałów edukacyjnych, takich jak książki, podcasty, filmy czy gry językowe, aby urozmaicić swoją naukę.
  • Znalezienie partnera do nauki lub dołączenie do grupy studenckiej: znalezienie partnera do nauki lub dołączenie do grupy studenckiej to dobry sposób na utrzymanie motywacji i zachęcenie do dalszej nauki.
  • Śledzenie postępów: śledzenie postępów to ważny sposób na utrzymanie motywacji podczas nauki języka angielskiego. Możesz prowadzić dziennik nauki, w którym zapisywać nowe słowa i zwroty oraz odnotowywać swoje osiągnięcia i postępy. Możesz też korzystać z różnych aplikacji lub gier językowych, aby sprawdzić swoje umiejętności i monitorować swoje postępy.
  • Cieszenie się małymi sukcesami: cieszenie się małymi sukcesami podczas nauki języka angielskiego to ważny sposób na utrzymanie motywacji. Ważne jest, aby nie oczekiwać od siebie zbyt wiele na początku i cieszyć się każdym małym sukcesem, takim jak poprawne użycie nowego słowa lub zdaniem.
  • Zachowanie cierpliwości: nauka języka angielskiego to długotrwały proces i ważne jest, aby zachować cierpliwość i pamiętać, że każdy ma swoje własne tempo nauki. Ważne jest, aby nie poddawać się zbyt szybko i cieszyć się każdym małym sukcesem, aby zachować motywację i zachęcić do dalszej nauki.

Pamiętaj, że nauka języka angielskiego jest nie tylko ważna dla Twojej kariery, ale także dla rozwoju osobistego i poznawania nowych ludzi i kultur. Z odpowiednimi wskazówkami i radami oraz cierpliwością i determinacją, możesz osiągnąć swoje cele i rozwinąć swoje umiejętności językowe.

.Zobacz wideo:Jeśli chcesz rozpocząć naukę 1000 najczęściej używanych angielskich słów, kliknij poniżej:

1000 najczęściej używanych angielskich słów


Możesz za darmo wypróbować naszą metodę i nauczyć się pierwszych 100 z najczęściej używanych w angielskim słów. W tym celu skorzystaj z opcji poniżej:
Aby wypróbować naszą metodę, kliknij TUTAJ.Kategorie: Angielski dla początkujących