Angielski dla początkujących: najważniejsze zasady gramatyki

Angielski to język, który coraz częściej staje się niezbędny w wielu dziedzinach, zarówno zawodowych, jak i prywatnych. Niezależnie od tego, czy chcemy podróżować, studiować za granicą, czy też po prostu lepiej porozumiewać się z obcokrajowcami, dobra znajomość tego języka jest nieoceniona. Dlatego też coraz więcej osób decyduje się na rozpoczęcie nauki angielskiego.

Jeśli jesteś osobą początkującą, z pewnością zastanawiasz się, od czego zacząć i co jest najważniejsze w nauce angielskiego. Gramatyka jest jednym z podstawowych elementów języka, które trzeba opanować, aby móc swobodnie porozumiewać się w obcym języku. Dlatego też w tym artykule skupimy się na przybliżeniu najważniejszych zasad gramatyki języka angielskiego dla początkujących.

Celem tego artykułu jest zapoznanie czytelników z podstawowymi zasadami gramatyki języka angielskiego, takimi jak czasy gramatyczne, liczby, przymiotniki i przysłówki, czasowniki modalne oraz pytania. Dzięki temu, będziesz lepiej przygotowany do rozpoczęcia swojej przygody z angielskim i będziesz mógł swobodniej porozumiewać się z obcokrajowcami.

Czasy gramatyczne

Czasy gramatyczne to formy czasowników, które służą do oznaczenia, kiedy dana czynność lub stan miały miejsce. W języku angielskim istnieje kilka podstawowych czasów gramatycznych, które warto opanować na początek swojej przygody z tym językiem.

Czasy prostymi są Present Simple (czas teraźniejszy prosty) oraz Past Simple (czas przeszły prosty). Są to podstawowe czasy gramatyczne, które służą do opisywania codziennych czynności lub stanów trwających w danym momencie lub trwających w przeszłości.

Przykłady:

I speak English. (Mówię po angielsku)
He worked in a bank. (Pracował w banku)

Czasy skomplikowane to Present Perfect (czas teraźniejszy doskonały) oraz Past Perfect (czas przeszły doskonały). Są one używane, gdy chcemy wskazać, że coś zostało zakończone lub zostało zrobione przed inną czynnością lub stanem.

Przykłady:

I have finished my homework. (Skończyłem swoje prace domowe)
She had already eaten lunch when I arrived. (Ona już zjadła obiad, gdy ja przyjechałem)

Zasady tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej w języku angielskim

W języku angielskim istnieją pewne zasady tworzenia liczby pojedynczej i mnogiej. Zasadniczo, aby utworzyć liczbę mnogą, należy do podstawowej formy dodawać końcówkę „-s”.

Chcesz szybko zacząć rozumieć 50% angielskiego?

Oto 100 najczęściej używanych angielskich słów, które odpowiadają za połowę codziennej komunikacji po angielsku...

Pobierz naszego bezpłatnego ebooka zawierającego listę tych 100 słów i od razu zrozum połowę komunikacji. Do każdego słowa otrzymasz od jednego do trzech najczęściej używanych znaczeń po polsku. Listę możesz wydrukować lub używać na komputerze, tablecie czy komórce.

Aby pobrać ebooka, kliknij tutaj.

Przykłady:

one book (jedna książka)
two books (dwie książki)

Istnieją jednak wyjątki od tej reguły. Przykładowo, jeśli słowo kończy się na „-s”, „-sh”, „-ch” lub „-x”, to aby utworzyć liczbę mnogą, należy do niego dodać końcówkę „-es”.

Przykłady:

one box (jedna skrzynka)
two boxes (dwie skrzynki)
one brush (jedna szczotka)
two brushes (dwie szczotki)

Jeśli słowo kończy się na „-y” po spółgłosce, to aby utworzyć liczbę mnogą, należy zamienić „-y” na „-ies”.

Przykłady:

one baby (jedno dziecko)
two babies (dwoje dzieci)

Przymiotniki i przysłówki

Przymiotniki to słowa, które określają cechy lub właściwości rzeczowników lub zaimków. Przykłady przymiotników to: big (duży), small (mały), happy (szczęśliwy), sad (smutny).

Przysłówki to słowa, które określają sposób, w jaki coś jest robione lub jakiś stan, który istnieje. Przykłady przysłówków to: slowly (powoli), quickly (szybko), carefully (ostrożnie), loudly (głośno).

Różnice między przymiotnikami a przysłówkami:

Przymiotniki zawsze opisują rzeczownik lub zaimek, natomiast przysłówki mogą opisywać różne części zdania.

Przymiotniki zawsze zajmują pozycję przed rzeczownikiem lub zaimkiem, natomiast przysłówki mogą zajmować różne pozycje w zdaniu.

Przykłady:

The big cat (duży kot) – przymiotnik opisuje rzeczownik „cat”
He speaks slowly (on mówi powoli) – przysłówek opisuje sposób mówienia

Stopniowanie przymiotników i przysłówków

Przymiotniki i przysłówki mogą mieć różne stopnie porównania, które służą do określenia stopnia nasilenia lub wyższości pewnych cech lub stanów.

Stopień wyższy przymiotników i przysłówków tworzy się za pomocą przedrostka „more” lub dodając końcówkę „-er” do podstawowej formy.

Przykłady:

more intelligent (bardziej inteligentny)
taller (wyższy)

Stopień najwyższy przymiotników i przysłówków tworzy się za pomocą przedrostka „most” lub dodając końcówkę „-est” do podstawowej formy.

Przykłady:

most intelligent (najbardziej inteligentny)
quickest (najszybszy)

Stopień niższy przymiotników i przysłówków tworzy się za pomocą przedrostka „less” oraz „least” dla stopnia najniższego.

Przykłady:

less intelligent (mniej inteligentny)
least quickly (najwolniej)

Czasowniki modalne

Czasowniki modalne to specjalne czasowniki, które służą do wyrażania różnych stopni pewności, możliwości lub konieczności. W języku angielskim istnieje kilka podstawowych czasowników modalnych, takich jak: can, could, may, might, must, should.

Can (móc) jest używane do wyrażania możliwości lub umiejętności.

Przykłady:

I can speak English. (Potrafię mówić po angielsku)
Can you play the piano? (Umiesz grać na pianinie?)

Could (móc, ale w przeszłości) jest używane do wyrażania możliwości w przeszłości.

Przykłady:

I could speak English when I was a child. (Potrafiłem mówić po angielsku, gdy byłem dzieckiem)
Could you help me with my homework? (Mógłbyś mi pomóc z pracą domową?)

May (może) jest używane do wyrażania możliwości lub do zadawania pytań o zgodę.

Przykłady:

It may rain tomorrow. (Jutro może padać)
May I use your pen? (Czy mogę użyć twojego długopisu?)

Might (może, ale wyraża mniej pewności niż „may”) jest używane do wyrażania możliwości lub do zadawania pytań o zgodę z mniejszym stopniem pewności.

Przykłady:

It might rain tomorrow. (Jutro może padać)
Might I use your pen? (Czy mogę użyć twojego długopisu?)

Must (musieć) jest używane do wyrażania obowiązku lub konieczności.

Przykłady:

You must do your homework. (Musisz zrobić swoje prace domowe)
She must be at work by 9 o’clock. (Ona musi być w pracy o 9 rano)

Should (powinien) jest używane do wyrażania sugestii.

Przykłady:

You should eat your vegetables. (Powinieneś jeść swoje warzywa)
She should visit her grandmother. (Ona powinna odwiedzić swoją babcię)

Pytania

W języku angielskim istnieją różne sposoby tworzenia pytań, w zależności od rodzaju pytania i informacji, jaką chcemy uzyskać.

Podstawowa zasada tworzenia pytań polega na umieszczeniu czasownika przed podmiotem.

Przykłady:

Are you hungry? (Czy jesteś głodny?)
Do you have a car? (Czy masz samochód?)

Pytania alternatywne to pytania, które pytają o wybór pomiędzy dwoma lub więcej opcjami. W języku angielskim pytania alternatywne tworzy się za pomocą słów „or” lub „either…or”.

Przykłady:

Do you want coffee or tea? (Czy chcesz kawę czy herbatę?)
Are you coming with us or are you staying here? (Czy idziesz z nami czy zostajesz tu?)

Pytania warunkowe to pytania, które pytają o coś, co zależy od określonego warunku. W języku angielskim pytania warunkowe tworzy się za pomocą słów „if” lub „whether”.

Przykłady:

If it rains, will you stay at home? (Jeśli będzie padać, zostaniesz w domu?)
Whether you like it or not, you have to do your homework. (Niezależnie od tego, czy ci się to podoba, czy nie, musisz zrobić swoją pracę domową.)

Wnioski

Przedstawiliśmy najważniejsze zasady gramatyki języka angielskiego dla początkujących, takie jak: czasy gramatyczne, liczby, przymiotniki i przysłówki, czasowniki modalne oraz pytania. Jeśli interesuje Cię dalsze zgłębianie zagadnień gramatycznych, polecamy nasz kurs gramatyki, skrócony do minimum, TUTAJ.

.Zobacz wideo:Jeśli chcesz rozpocząć naukę 1000 najczęściej używanych angielskich słów, kliknij poniżej:

1000 najczęściej używanych angielskich słów


Możesz za darmo wypróbować naszą metodę i nauczyć się pierwszych 100 z najczęściej używanych w angielskim słów. W tym celu skorzystaj z opcji poniżej:
Aby wypróbować naszą metodę, kliknij TUTAJ.Kategorie: Angielski dla początkujących