49 najczęściej używanych angielskich słów (z tłumaczeniem)

popul

Jeśli ktoś miałby poznać tylko 49 angielskich słówek i chciałby przez to uzyskać maksymalny możliwy efekt zrozumienia języka – oto słówka, które trzeba poznać, bo najczęściej powtarzają się w języku. Pomijamy tutaj tzw. articles (a, an, the), które pełnią pewną gramatyczną rolę, ale ich się nie tłumaczy.

Skupiamy się tylko na tych, które mają także konkretne znaczenie w języku polskim… Podajemy od 1 do 3 najczęściej używanych znaczeń danego słowa (nawet, jeśli w słowniku ma 40 znaczeń).

Oto lista:

słowo angielskie – tłumaczenie (Przykład po angielsku. Przykład po polsku.)

 1. and – i, a (We will eat and drink. Będziemy jeść i pić.)
 2. to – do (Let’s go to work! Chodźmy do pracy!)
 3. be – być, bądź (You can’t be here. Nie możesz tu być.)
 4. is – jest (This is the biggest problem of all time. To jest największy problem wszech czasów.)
 5. of – z, od, o (Have you heard of Madonna? Słyszałeś o Madonnie?)
 6. in – w (He is in the building right now. On jest teraz w budynku.)
 7. that – ten, że, który (I think that he could sell it. Myślę, że mógłby to sprzedać.)
 8. have – mieć (They have two sons. Mają dwóch synów.)
 9. I – ja (I can understand you. Ja mogę Cię zrozumieć.)
 10. it – to (Can I take it? Mogę to zabrać?)
 11. for – dla, za (I will do it for you. Zrobię to dla Ciebie.)
 12. not – nie (Today I do not have to go to work. Dziś nie muszę iść do pracy.)
 13. on – na, przy (Put it on the table. Połóż to na stole.)
 14. with – z (Come with me. Chodź ze mną.)
 15. he – on (He will tell you. On Ci powie.)
 16. as – jak, jako (As soon as we arrived home I went to bed. Jak tylko przybyliśmy do domu poszedłem spać.)
 17. you – ty (You are so beautiful. Jesteś taka piękna.)
 18. do – robić, zrobić (What do you want to do? Co chcesz robić?)
 19. at – na, w (He studied at Harvard University. Studiował na Harwardzie.)
 20. this – ten, to (Can you see this car? Widzisz ten samochód?)
 21. but – ale, oprócz (Yes, but not very well. Tak, ale nie zbyt dobrze.)
 22. his – jego (His car is very expensive. Jego samochód jest bardzo drogi.)
 23. by – przez, przy (Cookies made by my grandmother. Ciasteczka zrobione przez moją babcię.)
 24. from – od, z (I am from Poland. Jestem z Polski.)
 25. they – oni (They will come here. Oni tu przyjdą/przyjadą.)
 26. we – my (We won. My wygraliśmy.)
 27. said – czas przeszły od powiedzieć (He said: try it yourself. Powiedział: spróbuj sam.)
 28. her – jej, ją (I gave her the ticket. Dałem jej bilet.)
 29. she – ona (She was very busy. Ona była bardzo zajęta.)
 30. or – albo, lub (To be or not to be. Być albo nie być.)
 31. will – ‘być’ w czasie przyszłym, wola, życzyć sobie (I will buy a new phone. Kupię nowy telefon.)
 32. my – mój (My bus will arrive in 2 minutes. Mój autobus przyjedzie za dwie minuty.)
 33. one – jeden (One man can change the world. Jeden człowiek może zmienić świat.)
 34. all – wszyscy, wszystko (All of us are students. Wszyscy jesteśmy studentami/uczniami.)
 35. would – tryb przypuszczający np. zrobiłby/zrobiłaby (I would try one more time. Spróbowałbym jeszcze raz.)
 36. there – tam (Can you meet me there? Możesz mnie tam spotkać?)
 37. their – ich (Their daughter is 2 years old. Ich córka ma dwa lata.)
 38. what – co, jaki (What would you like to drink? Co chciałbyś do picia?)
 39. so – więc (He didn’t want to go so we stayed home. Nie chciał iść, więc zostaliśmy w domu.)
 40. up – w górę (Prices went up. Ceny poszły w górę.)
 41. out – na zewnątrz, zewnętrzny (Let’s go out! Chodźmy na zewnątrz!)
 42. if – jeśli, gdyby (What if he is right? Co, jeśli on ma rację?)
 43. about – o (What was this book about? O czym była ta książka?)
 44. who – kto (Do you know who is coming here next month? Wiesz, kto tu przyjedzie w następnym miesiącu?)
 45. get – dostać (She will get a dog this summer. Ona dostanie psa tego lata.)
 46. which – który, która (Which one is cheaper? Który jest tańszy?)
 47. go – iść, jechać (We will go to visit my parents. Pojedziemy odwiedzić moich rodziców.)
 48. me – mnie (Can you hear me? Czy możesz mnie słyszeć?)
 49. can – móc (I can call you later. Mogę do Ciebie zadzwonić później.)

Dlaczego nie napiszemy po polsku wymowy tych słów? Bo ich wymowa zawiera dźwięki, które nie istnieją w języku polskim i jedynym sposobem na ich poprawne nauczenie się jest słuchanie poprawnej wymowy (na żywo czy z nagrania).

Aby bezpłatnie nauczyć się między innymi tych słów (z nagraną wymową) przewiń stronę w dół do sekcji:

“Możesz za darmo wypróbować naszą metodę i nauczyć się pierwszych 100 z 1000 najczęściej używanych w angielskim słów.” – tam mamy dla Ciebie system nauki tych słówek, wraz z wymową 🙂

 

 

Autor: Sebastian Schabowski


Zobacz wideo:Jeśli chcesz rozpocząć naukę 1000 najczęściej używanych angielskich słów, kliknij poniżej:

1000 najczęściej używanych angielskich słów


Możesz za darmo wypróbować naszą metodę i nauczyć się pierwszych 100 z najczęściej używanych w angielskim słów. W tym celu skorzystaj z opcji poniżej:
Aby wypróbować naszą metodę, kliknij TUTAJ.Kategorie: Angielski dla początkujących, Nauka angielskich słówek